Pengorbanan Diri = Kasih

Pengorbanan Diri = Kasih

Pengorbanan Diri = Kasih IBADAH MINGGU 9 April 2020 Firman Tuhan Keluaran 12 : 1 – 4, 6 – 8, 10 – 14 12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: 12:2 “Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi...