Hari Minggu III Sebelum Masa Sengsara | 13 Pebruari 2022

IBADAH MINGGU
13 February 2022

Renungan

Hari Minggu III Sebelum Masa Sengsara | 13 Pebruari 2022