Hari Minggu II Sebelum Masa Sengsara | 20 Pebruari 2022

IBADAH MINGGU
20 February 2022

Renungan

Hari Minggu II Sebelum Masa Sengsara | 20 Pebruari 2022